Verzekering

Vrijwilligersverzekering van Gooise Meren

Vrijwilligers zijn van groot belang voor de Gooise Meren samenleving.
Vrijwilligers zijn te vinden bij zeer veel soorten organisaties, zoals zorginstellingen, sportverenigingen, scholen, culturele organisaties, bij evenementen, hobbyverenigingen, organisaties met maatschappelijke doelen en godsdienstige en levensbeschouwelijke organisaties.

Definitie vrijwilliger

De vrijwilligersverzekering is afgesloten bij Centraal Beheer Achmea. Een vrijwilliger wordt als volgt omschreven:
“degene die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend”.

Alle vrijwilligers binnen de gemeente die onder de bovenstaande definitie van een vrijwilliger vallen zijn verzekerd. Onder deze definitie vallen dus vrijwilligers bij sportverenigingen, scholen, zorginstellingen, wijkontmoetingscentra, buurtplatforms, buurtactiviteiten, kerken etc. Ook eenmalige vrijwilligers (bv. bij Sinterklaasintocht) zijn verzekerd. Mantelzorgers nemen een speciale positie in, voor deze groep is de dekking beperkt ( zie verder onder het kopje mantelzorgers ). Uitgesloten zijn: vrijwillige brandweer, vrijwillige politie en maatschappelijke stages. Aan de verzekering is geen leeftijdsgrens verbonden.

De vrijwilligersverzekering

Deze bestaat uit meerdere verzekeringen in een en die verzekeringen hebben zo hun eigen rubriek toebedeeld gekregen, zoals te zien in de voorwaarden.
De polis bestaat uit de volgende verzekeringen met rubrieken:

VNG Vrijwilligersverzekering, klik hier voor de voorwaarden
Schadeverzekering Zakelijk Algemeen, klik hier voor de voorwaarden

Afhandeling van de schade

Vanaf 1 april 2009 zijn er schadeformulieren beschikbaar op de website van de gemeente Gooise Meren en zijn deze schadeformulieren ook op te vragen bij de afdeling Financiën. De vrijwilliger of organisatie stuurt het schadeformulier naar de gemeente Gooise Meren . De gemeente stuurt het formulier door naar Centraal Beheer Achmea. Centraal Beheer Achmea zoekt uit of er eventueel op de eigen verzekering van de vrijwilliger een schadevergoeding te verkrijgen is, aangezien deze verzekering een zogenaamde secundaire dekking heeft.

Voor het schadeformulier klik hier

Zie hier voor meer informatie de website van de Gemeente Gooise Meren.