Beleids documenten

Aannamebeleid

Aanvullende gegevens ANBI

Gedragscode voor vrijwilligers

Geheimhoudingsverklaring voor vrijwilligers

Huishoudelijk reglement

Jaarverslag 2023

Privacy verklaring (AVG)

Protocol Klachtenregeling

Protocol Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Protocol VOG

Statuten

Vertrouwens contactpersoon 

Vrijwilligers Beleid

Vrijwilligersovereenkomst

WBTR