Hatha Yoga tot 65 jaar

Hatha Yoga behoort tot één van de oudste yoga-vormen.
Bij Hatha Yoga  staat het lichaam centraal. Via lichamelijke houdingen (asana’s)  en ademhalingstechnieken (pranayama) bereiden we het lichaam voor om in stilte te kunnen zijn, want dat is de kern van yoga.

Yoga is een individueel proces. Iedereen oefent op zijn eigen niveau en leert zijn eigen mogelijkheden en beperkingen kennen, er is geen goed of fout. Want de yogahoudingen zijn geen doel op zich, maar een middel om contact te maken met je-zelf.

Start: 11 januari t/m 28 juni 2023 (23 lessen)
Tijd: Woensdagavond 18.45 tot 20.00 uur
Kosten: € 80,00

Informatie en/of aanmelding:

mevrouw:                Ellen van Gelder
email :                      ellenvangelder7@gmail.com

telefoonnummer:  06 – 20 24 67 67