Stichting Wijk-Ontmoetings-Centrum is een vrijwilligersorganisatie.

We bieden een breed scala aan activiteiten:
zoals vrije inloop ochtenden, PC inloop, muziekmiddagen en nog veel meer.
Voor de uitvoering van al die taken beschikken we over vele zeer betrokken en enthousiaste vrijwilligers. 
We draaien op een subsidie van de gemeente en op inkomsten uit onze
Activiteiten.


Jaarverslagen
Wie zijn wij:

Contact:

Overzicht jaarvergaderingen:

Vrijwilligers: