Bellefleur voor onbepaalde tijd gesloten

Naar aanleiding van het overleg met de gastvrouwen van donderdag 15 oktober jl. moeten we helaas besluiten Bellefleur voor onbepaalde tijd te sluiten. 
Met pijn in het hart moeten we deze beslissing nemen.
Een aantal gastvrouwen heeft aangegeven om in deze Lock down light niet meer als zodanig werkzaam te willen zijn in Bellefleur. 
Uiteraard respecteren we hun standpunt. Het gevolg  daarvan is dat we geen constante bezetting van gastvrouwen kunnen realiseren. 
De buitenactiviteiten en commerciële activiteiten kunnen wel doorgang vinden met in achtneming van het nieuwe corona protocol van 14 oktober j.l. 

Wij hopen op uw begrip. Wij wensen iedereen sterkte toe in deze lastige en onoverzichtelijke coronatijd.
Blijf allen gezond.

Het bestuur

Voor verdere informatie klik hier voor ons protocol