Literatuurgroep


Moderne Nederlandse literatuur
onder leiding van Mevrouw A.J.W. Heikoop.

Het doel van de Nederlandse literatuurcursus is meer ervaring en plezier krijgen in het lezen.
Er wordt uitgebreid op de inhoud en de thematiek van de boeken ingegaan.
Ook zal er achtergrondinformatie gegeven worden over schrijvers en de stroming waarin de werken geplaatst kunnen worden.

Het is aan te raden het boek voor de bijeenkomst gelezen te hebben.

 Tijd:  Donderdagavond van 20.00 tot 22.00 uur (één keer per maand)
 Kosten:  € 90,- (incl. koffie en materiaal)

Bij deelname dit bedrag overmaken op rek.nr. NL52 ABNA 0417.1426.92
t.n.v. A.J.W. Heikoop.

De cursus gaat door bij minimaal 8 en maximaal 14 personen.


Programma seizoen 2017-2018:

 H. Bervoets  Ivanov  310 blz.  5 okt.
 H. Brusselmans  De fouten  224 blz.  2 nov.
 A. Hulst  En ik herinner me Titus Broederland  266 blz.  30 nov.
 E. Meijers  Het vogelhuis 286 blz. 11 jan.
 H. Stevens De onzichtbare vrouw  232 blz.  8 feb.
 A. Valens  Het compostcirculatieplan  256 blz.  8 mrt.


Informatie en/of aanmelden:

Mw. A.Heikoop – ajw.heikoop@gmail.com