Lezingen en Films

Op de derde woensdagmiddag van 14.30 tot 16.00 uur worden er regelmatig interessante lezingen, boeiende films of informatiebijeenkomsten georganiseerd.
(Zaal open vanaf 14.00 uur.)
Hou de plaatselijke kranten en de website in de gaten voor het komend seizoen.
Kosten: € 4,00
(inclusief 1 kopje koffie/thee).


18 september lezing van Jan Bark.  Het onderwerp is "Van de wieg tot het graf".
Deze lezing gaat over oude gebruiken rondom geboorte, trouwen en rouwen.