Activiteiten‎ > ‎

Leesgroep Biografieën

Leesgroep Biografieën

De bijeenkomsten vinden plaats één keer in de zes weken, zie onder.

Maandag 10 december

"Kenau & Magdalena: vrouwen in de Tachtigjarige Oorlog" van Els Koek.


Kenau Simonsdochter Hasselaer (1526-1588) en Magdalena Moons (1541-1613) zijn de twee bekendste vrouwen uit de Tachtigjarige Oorlog.
Eeuwenlang zijn zij bejubeld als vaderlandse heldinnen: Kenau omdat ze de moed had mee te vechten op de muren van het belegerde Haarlem, Magdalena Moons omdat ze durfde te onderhandelen met de Spaanse opperbevelhebber van het beleg van Leiden.
Hun heldinnenstatus duurde ongeveer drie eeuwen. 
In de negentiende eeuw werd het verhaal over hun heroïsche rol in de geschiedenis van de Nederlandse vrijheidsstrijd niet langer geloofd en vielen beide vrouwen van hun voetstuk, maar tegenwoordig staan zij weer volop in de belangstelling.

Els Kloek, historica bij het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (Huygens ING) en onder andere samenstelster van het veelgeprezen boek 1001 Vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis, is al jaren gefascineerd door deze twee heldinnen van eigen bodem.
In Kenau en Magdalena zet ze de historische feiten op een rij en volgt ze het proces van verering en verguizing.
Ook zoekt ze het antwoord op de vraag wat oorlogsgeweld in de zestiende eeuw voor vrouwen betekende.

Aantal deelnemers: minimaal twee en maximaal zeven.

Tijd :   Maandagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur
Data :  10 december 2018, 21 januari, 4 maart, 15 april en 27 mei 2019
Kosten :  geen (deelnemers betalen wel zelf voor koffie en thee)

Informatie en/of aanmelding:

WOC Bellefleur, tel. 035 - 695 31 17